Proiecte ale Laboratorului de Patologie a Albinelor

 

    

 

Proiectul de cercetare:   108 / 2012

Acronimul:   NoseApis

Competiție 2011  -   PARTENERIATE ÎN DOMENIILE PRIORITARE - Proiecte Colaborative de Cercetare Aplicativă

Autoritatea Contractantă:  Unitatea Executivă pentru Finanțarea Învățământului Superior, a Cercetării și Inovării

Titlul proiectului:  Studii privind elaborarea și testarea unui produs apifitoterapeutic de uz veterinar “NOSEMA-API”

destinat tratamentului și profilaxiei nosemozei la familiile de albine

 

Director proiect:   Șapcaliu Agripina

 

 

 Rezumatul proiectului

    Principalul obiectiv al proiectului cu titlul titlul titlul titlul titlul titlul titlul titlul “Studii privind elaborarea si testarea unui produs apifitoterapeutic de uz veterinar “NOSEMA-API” destinat tratamentului si profilaxiei nosemozei la familiile de albine” este cresterea competitivitatii cercetarii aplicative in parteneriat, in domeniul apiculturii cu implicatii in biotehnologii si sanatatea animalelor si omului, in vederea realizarii unor produse eficiente si ecologice destinate terapiei si profilaxiei unei boli responsabile de un indice de morbiditate si mortalitate crescute la familiile de albine.
    Scopul proiectului este realizarea unui produs apifitoterapeutic destinat profilaxiei unor afectiuni parazitare cu implicatii majore asupra sanatatii familiilor de albine provocate de Nosema apis si Nosema ceranae.
    Gradul de noutate consta in obtinerea si testarea unor asocieri originale atat prin compozitie chimica (produse apicole si extracte vegetate) cat prin actiunea farmacologica (antiparazitara, antiinflamatorie, antimicotica, regenerativa, cicatrizanta).

 

Obiectivele proiectului

ETAPA 1 - „Cercetari preliminarii privind evaluarea, diagnosticarea si monitorizarea bolii parazitare (nosemoza)”

 

Activități și responsabilități

 

Top

1) recoltarea de probe și aplicarea algoritmului de diagnostic al bolii; (CO)

2) cercetări experimentale referitoare la reproducerea și germinarea experimentală a sporilor de Nosema sp; (CO, P1)

3) examene parazitologice de laborator în vederea stabilirii gradului de infestare a familiilor de albine în diferite faze de infestare; (CO)

4) monitorizarea sănătății albinelor prin examene clinice și de laborator, având ca scop identificarea stupinelor cu pierderi in familiile de albine; reevaluarea fazelor de evolutie si a patogenitatii in vederea surprinderii momentelor „susceptibile”la terapie; (CO, P1)

5) monitorizarea evoluției principalei boli parazitare a albinelor produsă de Nosema spp din tara noastra si realizarea unui diagnostic diferential si de certitudine (RT-PCR); (P1)

6) realizarea unei pagini web destinată prezentării  proiectului. (CO)

 

Rezumat etapa 1

 

Top

S-a inițiat o cercetare complexă privind posibilitățile de optimizare a metodelor de diagnostic, de monitorizare a evoluției bolilor parazitare interne la albine și măsurilor de profilaxie ce pot fi aplicate în cadrul stupinelor afectate de aceste boli, corelate cu indice cunoscut de mortalitate și depopulare. Modelul ales a fost cel al nosemozei, în care agentul etiologic implicat are caracter ubicvitar și oportunist.

Cercetările efectuate au permis monitorizarea stării de sănătate a familiilor de albine în localități situate în toate cele 4 zone geografice ale țării: N, S, E și V, la care s-a putut determina gradul de infestare cu spori de Nosema sp. specificat în Fișe de monitorizare. Totodată s-a reușit reproducerea infecției experimentale în condiții de laborator cu miere contaminată cu spori de Nosema sp. la care s-a stabilit apoi gradul de infestare.

Prin examene paraclinice microscopice pe probele pozitive pentru Nosema sp. s-a cercetat ciclurile biologice ale sporilor, la care au fost surprinse imagini microscopice de conjugare izogamă sau anizogamă în ciclul evolutiv al sporilor, observație neconsemnată în alte publicații de specialitate până în prezent. Algoritmul de diagnostic bazat pe anamneza amănunțită, examene clinice și paraclinice complexe a stabilit anumite criterii de diferențiere între cele 2 specii de Nosema.

Pentru diagnosticul diferențial de certitudine ale celor 2 specii de Nosema (N.apis și N. ceranae) ce urmează să fie efectuat prin metode genetice moleculare RT-PCR, s-a reușit extragerea ADN-ului din probele de albine  provenite din cele 4 zone geografice și s-a alcătuit o bancă de ADN specifică.

Cercetările efectuate și rezultatele obținute în această etapă impun următoarele:

 • reevaluarea incidenței bolii pe baza caracterelor geografice în zonele apicole;

 • completarea algoritmului de diagnostic pe baza unor metode moderne-moleculare care să permită diagnosticul diferențial al celor 2 specii (N. apis și N. ceranae);

 • reevaluarea cofactorilor implicați în dezvoltarea bolii, dat fiind caracterul ei oportunist;

 • proiectarea unor metode de prevenție și tratament eficiente, plecând de la noi informații legate de ciclurile biologice ale parazitului surprinse in vivo și modelate experimental.

Rezultatele investigațiilor efectuate pe probele recoltate din cele 4 zone ale țării reprezintă o etapă în elaborarea  unei formule eficace în profilaxia și terapia nosemozei și nu are drept scop diagnosticarea oficială și elaborarea de Buletine de Analiză cu valoare juridică. Metodologia de cercetare este adecvată scopului propus: obținerea unui produs fitoterapeutic impotriva parazitozei interne (nosemoza), fără stabilirea unor rezultate oficiale legate de locația stupinelor și gradul de infestație, acestea având doar un caracter informativ.

 

Concluzii etapa 1

 

Top

1.   Cercetările au fost efectuate pe 125 probe de albine (60 albine/probă) provenind din 4 zone geografice ale țării: Sud, Nord, Est și Vest, probe care au fost caracterizate morfoclinic, parazitologic, bacteriologic, micologic și prin examene paraclinice complexe (biochimic, histologic), pentru fiecare zonă geografică întocmindu-se fișe de monitorizare I, II, III și IV.

2.   Evidențierea sporilor și cuantificarea infestației cu Nosema sp. s-a efectuat prin examen microscopic parazitologic, atât prin metoda standard cât și printr-o metodă originală și s-a confirmat prezența infecției la 72% dintre probele luate în studiu, 29% dintre probe fiind găsite negative. Din totalul probelor pozitive, 12% au evoluat ca entitate morbidă unică (nosemoza).

3.   Gradul de infestare cu spori de Nosema sp. a fost masiv la 24% din probele examinate, 19% dintre probe având o infestație medie și 29% o infestație slabă. Nu au existat diferențe mari între zonele geografice în privința asocierii nosemozei cu alte boli parazitare interne sau cu alte boli ale albinelor.

4.   Cercetările experimentale efectuate în laborator pentru reproducerea infecției cu Nosema sp. prin utilizarea mierii contaminate cu spori, au reprodus infecția la 60% din albinele utilizate în experiment, demonstrând certitudinea reproducerii și germinării sporilor, precum și transmiterea infecției experimentale în condiții de laborator.

5.   Analiza gradului de infestație la albinele infectate experimental cu miere contaminată cu spori de Nosema sp. a permis constatarea  unui grad de infestare de la negativ la masiv, comparativ cu cel întâlnit la albine în condiții naturale, pe zonele geografice ale țării.

6.   Examenele paraclinice microscopice pentru cercetarea ciclurilor biologice de maturare și multiplicare a sporilor la Nosema sp. au demonstrat prin imaginile surprinse existența unor fenomene de conjugare izogamă sau anizogamă în cadrul ciclului biologic, observație neconsemnată în alte publicații până în prezent, ceea ce sugerează o reevaluare a fazelor de evoluție a sporilor de Nosema sp

7.   Algoritmul de diagnostic bazat pe anamneza amănunțită, examene clinice și paraclinice complexe a stabilit anumite criterii de diferențiere între cele 2 specii de Nosema. Pentru efectuarea diagnosticului diferențiar de certitudine între speciile de Nosema, prin metode de genetică moleculară RT-PCR, s-a reușit extracția ADN-ului din probe de albine provenite din cele 4 zone geografice ale țării și s-a alcătuit o bancă de ADN care va permite detectarea și diferențierea celor 2 specii de Nosema.

8.   S-a realizat o pagină web a proiectului www.icdapicultura.com/noseapis.htm în care se vor prezenta desfășurarea fazelor proiectului, rezultatele obținute, precum și diseminarea acestora, conform fazelor din planul de realizare.

9.   Rezultatele investigațiilor efectuate pe probele recoltate din cele 4 zone ale țării reprezintă o etapă în elaborarea  unei formule eficace în profilaxia și terapia nosemozei și nu are drept scop diagnosticarea oficială și elaborarea de Buletine de Analiză cu valoare juridică. Metodologia de cercetare este adecvată scopului propus: obținerea unui produs fitoterapeutic impotriva parazitozei interne (nosemoza), fără stabilirea unor rezultate oficiale legate de locația stupinelor și gradul de infestație, acestea având doar un caracter informativ.

 

Rezumat etapa 2

 

Top

Nosemozele sunt afecțiuni grave ale familiilor de albine corelate cu pierderi economice și depopularea acestora. Agentul etiologic este un parazit  ubicvitar și oportunist pentru care nu există la ora actuală produse farmaceutice eficiente care să permită inhibarea ciclului biologic și stoparea evoluției bolii.

Obiectivul major al etapei a II a (Faza 2) din cadrul proiectului “Studii privind elaborarea si testarea unui produs apifitoterapeutic de uz veterinar “NOSEMA-API” destinat tratamentului si profilaxiei nosemozei la familiile de albine” este corelat cu obținerea și caracterizarea activității biologice ale unor extracte vegetale hidroalcoolice destinate realizării unor formule farmaceutice eficiente în controlul bolii provocate de Nosema sp., respectiv un produs apifitoterapeutic “NOSEMA-API”.

Au fost selecționate pe baza activităților specifice înscrise în Farmacopee (2) și în literatura de specialitate un număr de 9 specii de plante având proprietăți antiparazitare și antiinflamatorii. Au fost proiectate mai multe variante de lucru ținând cont de concentrația hidroalcoolică și conținutul în uleiuri volatile (10 variante) ce au în formulă și o materie primă apicolă pentru care activitățile specifice antiinflamatoare și antiparazitare sunt cunoscute din medicina umană și veterinară. S-au realizat pentru fiecare variantă de produs determinări organoleptice, fizico-chimice și microbiologice, întocmindu-se Fișe de produs.

Testarea activităților antiparazitare a fost făcută comparativ cu un produs martor, respectiv un antiparazitar  aplicat la ora actuală în controlul bolii în teren.

Testarea preclinică s-a desfășurat pe model experimental în laborator și pe modelul “in vivo“ în familii de albine.

Testarea “in vitro“ desfășurată în laborator a urmărit efectul inhibitor al variantelor 1-10 asupra sporilor de Nosema sp., respectiv a ciclului de multiplicare in vitro. S-a urmărit dinamica ciclului biologic de dezvoltare al sporului prin evaluarea numărului de spori la 3 momente (T0-T3) în cultură fără tratament și în cultură cu tratament utilizând variantele 1-10 și în culturi tratate, cu martor.

Testarea preclinic㠓in vivo“ s-a desfășurat în teren pe familii de albine cu boală prezentă. Au fost testate toate cele 10 variante de produs, administrate sub formă de sirop in concentrație și în cantitați diferite. Lotul de testare pentru fiecare variantă a inclus câte 5 familii de albine.

Publicarea rezultatelor intermediare ale cercetărilor s-a efectuat prin comunicare la Congresul international de la KIEV organizat sub APIMONDIA 2013, unde au fost prezentate 2 lucrări pe tematica proiectului (Apicultură).

 

Concluzii etapa 2

 

Top

 1. Metodologia de cercetare în faza prezentă a fost dirijată pentru obținerea unor variante de produse apifitoterapeutice, necesare pentru terapie și în mod special pentru profilaxia nosemozei în România, și posibil, și în alte zone ale Europei (Fișe de produs 1-30).

 2. Au fost obținute 9 extracte vegetale hidroalcoolice din specii de plante selecționate conform activității specific antiparazitare și antiinflamatoare, înscrise în Farmacopee și literatura de specialitate.

 3. În scopul obținerii variantelor de produse apifitoterapeutice au fost realizate inițial extractele hidro-alcoolice primare, din plante. Criteriul de selecție a extractelor vegetale a fost concentrația în uleiuri volatile.

 4. S-a efectuat o testare farmacologică preclinică în scopul identificării extractelor cu activitate antiparazitară în condiții de laborator prin modele experimentale, ceea ce a implicat și obținerea unor variante de produs verificate din punct de vedere al stabilității în timp.

 5. Variantele de produs selecționate au fost caracterizate conform Fișei de produs, din punct de vedere organoleptic, fizico-chimic și microbiologic. (Fișă de produs nr. 1-10)

 6. Testarea preclinică s-a desfășurat pe model experimental în laborator și pe modelul “in vivo“ pe familii de albine.

 7. Testarea “in vitro“ desfășurată în laborator a urmărit efectul inhibitor al variantelor 1-10 asupra sporilor de Nosema sp., respectiv a ciclului de multiplicare “in vitro“. S-a urmărit dinamica ciclului biologic de dezvoltare al sporului prin evaluarea numărului de spori la 3 momente (T0-T3) în cultură fără tratament, în cultură cu tratament utilizând variantele de produs (1-10) și cultură tratată cu Martor P.

 8. Testarea preclinic㠓in vitro“ s-a desfășurat în teren pe familii de albine cu boală prezentă, fiind testate toate cele 10 variante de produs, administrate sub formă de sirop în concentrație și în cantități diferite. Lotul de testare pentru fiecare variantă a inclus 5 familii de albine.

 9. Variantele cu eficacitate crescută ( 3, 4, 6, 7, 9 și 11) au fost selecționate pentru etapa următoare în vederea testărilor clinice și obținerii finale a produsului apifitoterapeutic “NOSEMA-API”.

 10. Rezultatele preliminare au fost publicate la Congresul Internațional de Apicultură, desfășurat la Kiev 2013, organizat sub egida APIMONDIA.

 11. Drepturile de proprietate intelectuală pentru această etapă au în vedere formula produsului apifitoterapeutic, urmând a se depune documentația și autorii brevetului la OSIM.

 12. Rezultatele investigațiilor efectuate nu constituie documente oficiale și nu fac parte din programele de supraveghere sanitar-veterinară oficială.

 

Bugetul proiectului

 

Top

NR. CRT.

DENUMIRE CAPITOL

VALOARE

Buget 2012

(lei)

VALOARE

Cofinantare proprie 2012

(lei) 

1.

 Cheltuieli cu personalul  (inclusiv taxele de angajator)

274 500

100 000

2.

 Cheltuieli cu logistica

104 700

17 333

3.

 Cheltuieli de deplasare (transport, cazare, diurna, taxe   participare, asigurari de sanatate, taxe de viza)  15%

801

0

4.

 Cheltieli indirecte (regia)  25%

19 999

0

5.

 Total 2012

 400 000

117 333

BUGETUL PROIECTULUI ETAPA 3 / 2014

NR. CRT.

DENUMIRE CAPITOL

VALOARE

Buget 2014

(lei)

VALOARE

Cofinantare proprie 2014

(lei) 

1.

 Cheltuieli cu personalul  (inclusiv taxele de angajator)

327.277

100.000

2.

 Cheltuieli cu logistica

131.147

63.249

3.

 Cheltuieli de deplasare (transport, cazare, diurna, taxe   participare, asigurari de sanatate, taxe de viza)  15%

5.000

6.751

4.

 Cheltieli indirecte (regia)  25%

10.000

0

5.

 Total 2014

 455.524

170.000

 

Evenimente

 

Top

Simpozion “Prospects for the Third Millennium Agriculture” - 24th-26th September, Cluj Napoca

website:  http://symposium.usamvcluj.ro

 

Agriculture for Life, Life for Agriculture - June 4 - 6, 2015, Bucharest, Romania

website:  http://www.agricultureforlife.usamv.ro/index.php/en/

 

Bioingineria resurselor animaliere - 28-29 mai 2015, Timisoara

website:  http://usab-tm.ro/USAMVBT_Simpozion-_ro_1243.html

 

Congresul International de Apicultura

www.apimondia2015.com

 

Diseminare parțială a rezultatelor

 

Top

Al XXXXIII Congres International de Apicultura, 29-04 Octombrie 2013, Kiev, Ukraine
EXPERIMENTAL INFECTION IN HONEYBEES USING hONEY WITH SPORES OF nOSEMA SP. (apis/ceranae)
Fișier PDF
MELLIFEROUS HERBACEOUS PLANTS WITH ANTI-PARASITIC EFFECT Fișier PDF

Drepturi de proprietate intelectuală:

1. Brevet OSIM/2014: A/00784/22.10.2014 “Produs apifitoterapeutic de uz veterinar pentru tratamentul și prevenția nosemozelor în familiile de albine ” Autori: Șapcaliu Agripina, Mateescu Cristina, Savu Vasilică, Rădoi Ion, Matei Marioara, Militaru Ioana

Publicare națională (1) și internațională (1):

1. "In vitro Screening of Hydroalcoholic Plant Extracts to Control Nosema apis" Infection 2013, Septembrie, JOURNAL OF BIOTECHNOLOGY, ISI factor impact 3,34, scor relativ de influență 1,471, autori: Rădoi Ion, Șapcaliu Agripina, Mateescu Cristina, Pop Aneta, Savu Vasilică

2. "In vitro screening of api-phytotherapeutic product to control Nosema spp. infection", Lucrări științifice. Seria Medicină Veterinară Iași 2014, BDI, vol 57, nr 3-4, ISSN 1454-7414, autori: Șapcaliu Agripina, Mateescu Cristina, Savu Vasilică, Pop Aneta, Rădoi Ion

Comunicare națională (3) și internațională (3):

1. Laboratorul de floră meliferă și polenizare. Cunoașterea și dezvoltarea patrimoniului național al florei melifere, 2014, SIMPOZION JUBILIAR „Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Apicultura-40 ani de existență: Istorie, Prezent, Perspective”, “Zootehnia româneasc㠖 prezent și viitor” (prezentare orală).

2. "Cercetări realizate în domeniul plantelor melifere din România – trecut, prezent, perspective", 2014, SIMPOZIONUL DE ZOOTEHNIE “Zootehnia românească - prezent și viitor”, Academia de Știinte Agricole și Silvice „Gheorghe Ionescu Sisești” București, (prezentare orală).

3. "Melliferous potential assessment of species: a useful tool to enhance the low diversified bee-food in agricultural habitats", 2014, 10th COLOSS Conference, Murcia – Spania, (poster).

4. "Melliferous flora, as basic support for Romanian stationary beekeeping", 2014, COLOSS “C.S.I. Pollen workshop - Training the national coordinators”, Graz - Austria (prezentare orală).

5. "In vitro screening of api-phytotherapeutic product to control Nosema spp. infection, 2014, 1st international scientific congres Life Sciences - A challenge for the future, Iași - Ion Ionescu de la Brad University (prezentare orală).

6. "In vitro screening of hydroalcoholic plant extracs to control Nosema spp infection", 2014, European Biotechnology Congress, Lecce Italia (poster).

 

Rezumat etapa 3

 

Top

Nosemozele sunt afecțiuni grave ale familiilor de albine, corelate cu pierderi economice și depopularea acestora. Agentul etiologic este un parazit ubicvitar și oportunist pentru care nu există la ora actuală produse farmaceutice eficiente, care să permită inhibarea ciclului biologic și stoparea evoluției bolii.

Obiectivele specifice ale etapei a III-a se referă la testările preclinice și clinice ale produsului apifitoterapeutic formulat în etapa a IIa. Activitățile specifice aferente au fost realizate pe baza informațiilor și probelor biologice culese în teren la sfârșitul sezonului apicol activ (2014), în funcție de condițiile meteorologice existente (umiditate excesivă, hrană insuficientă prin lipsa culesului). Au fost efectuate examene parazitologice de laborator pentru diagnosticarea agenților etiologici și a gradului de infestație a familiilor de albine, conform unui algoritm de diagnostic complex, centrat pe metode OIE. S-au delimitat loturi de studiu pentru care s-a instituit aplicarea unor tratamente experimentale, care au inclus testarea preclinică farmacologică a unor variante de produs apifitoterapeutice anti-Nosema. Testarea preclinică farmacologică a extractelor vegetale a avut ca scop identificarea celor cu activitate antiparazitară în condiții de laborator pe modele experimentale „in vitro” și efectuarea de testări preclinice „in vivo” farmacologice pe familii de albine a variantelor de formulă selecționate, în condiții de mediu controlate (temperatură, umiditate).

Etapa a IIIa a  inclus de asemenea cercetări toxicologice și microbiologice preclinice ale probelor de extracte vegetale și ale produsului finit, iar rezultatele au confirmat lipsa de toxicitate și încadrarea în limitele de acceptabilitate privind calitatea microbiologică a produselor non-sterile, comform normelor din Farmacopeea Europeană.

Diseminarea rezultatelor intermediare ale cercetărilor din cadrul etapei s-a efectuat prin comunicare și publicare (națională și internațională), iar drepturile de proprietate intelectuală s-au finalizat cu revendicarea formulei și compoziției produsului apifitoterapeutic la OSIM.

 

Concluzii etapa 3

 

Top

1.      Diagnosticul de laborator a fost efectuat pe probe de albine primite din teren sau recoltate direct (albine vii sau moarte, porțiuni de fagure cu sau fără puiet, miere) din diferite zone ale țării, rezultatele fiind exprimate prin Buletine de Analiză.

2.      Examenele parazitologice efectuate pe familii de albine cu semne clinice de boală și fără semne clinice de boală au stabilit la probele analizate diagnosticul de suspiciune de nosemoză, cu diferite grade de infestație (slabă, medie și masivă).

3.      Din eșantioanele de miere (polifloră, floarea soarelui, rapiță) au fost selecționate și luate în studiu probe pentru determinarea numărului de spori din mierea infestată natural, stabilindu-se tipurile de miere infestate ca model de cultur㠄in vitro”, toate acestea constituind un element de noutate (grad de originalitate).

4.      Rezultatul examenului toxicologic a confirmat lipsa de toxicitate a celor 5 extracte vegetale care intră în compoziția produsului finit.

5.      Rezultatul examenului microbiologic al probelor de materii prime și al produsului finit   NoseApi V7 s-a încadrat în limitele de acceptabilitate privind calitatea microbiologică a produselor non-sterile, conform normelor din Farmacopeea Europeană, ediția a VII-a.

6.      Aprecierea efectului antiparazitar al extractelor pe mierea infestată natural “in vitro” a condus la selecționarea extractelor vegetale cu activitatea antiparazitară cea mai mare.

7.      Varianta selecționată NoseApi V7 a constituit formula apifitoterapeutică optimă, cu efecte antiparazitare „in vitro” prin inhibarea dezvoltării sporilor de Nosema spp., superioare extractelor vegetale prin efect sinergic.

8.      Stabilirea dozei de administrare a variantei V7 prin testările preclinice „in vitro”, în doze progresive, a stabilit la 18 zile de la momentul T0 concentrația minimă de produs NoseApi V7

9.      Stabilirea dozei de administrare a produsului apifitoterapeutic NoseApi V7 prin testări preclinice „in vivo” s-a făcut pe familiile de albine în teren, diagnosticate pozitiv cu nosemoză.

10.  Formula apifitoterapeutică NoseApi V7 a fost eficient㠄in vivo” (a asigurat protecția albinelor), după minim 3 administrări, în condiții de laborator bine controlate (temperatură, umiditate) pe albine infestate artificial cu miere ce conține spori de Nosema spp.

11.  Diseminarea rezultatelor intermediare ale cercetărilor s-a efectuat prin comunicare (național/3 și internațional/3) și publicare (național /1 BDI și internațional/1 ISI).

12.  Drepturile de proprietate intelectuală pentru această etapă au constat în revendicarea formulei și compoziției produsului apifitoterapeutic NoseApi V7 la OSIM (cererea de brevet A/00784/22.10.2014).

13.  A fost realizată pagina web a proiectului: www.icdapicultura.com/NoseApis.htm in care sunt prezentate principalele date din proiect în diferite etape.

14.  Datele obținute în urma investigațiilor la proiectul 108 / 2014 etpale 1, 2, 3 nu constituie documente oficiale și nu fac parte din programele naționale de supraveghere sanitar-veterinară.

 

Rezumat etapa 4

 

Top

    Nosemozele sunt afecțiuni grave ce pot apare frecvent în stupină și pot afecta familiile de albine antrenând pierderi economice mari prin depopularea stupilor pe arii geografice largi.

    Etapa a IV a proiectului a făcut obiectul testarii clinice a produsului apifitoterapeutic NoseApiV7 și a urmărit eficacitatea, tolerabilitatea și siguranța produsului, fiind desfășurată pe familii de albine apartinând unor stupini din jurul Bucureștiului și din 13 județe ale țării. Diagnosticul s-a efectuat pe probe variate furnizate de apicultori: albine vii sau moarte, fagure cu/sau fără puiet, polen, miere, păstură. Algoritmul de diagnostic a inclus: examen morfoclinic și anatomopatologic, examen parazitologic extern și intern, examen micologic și citologic, examen virusologic. Metodologia de diagnostic s-a axat pe recomandarile OIE, adaptate original la condițiile Laboratorului ICDA.

    Efectul terapeutic general al produsului apifitoterapeutic NoseApiV7 s-a manifestat prin dispariția semnelor clinice de boală, diminuarea accentuată a gradului de infestație, dezvoltarea cuibului de puiet, puiet compact, stimularea creșterii pontei mătcii.

    Legat de aprecierea tolerabilității produsului, nu s-au constatat cazuri de refuz al hranei, manifestări nervoase sau digestive, intoxicații, devieri de comportament ale albinelor lucrătoare, modificări negative ale pontei mătcii.

 

Concluzii etapa 4

 

Top

1.      Metodologia de diagnostic de laborator s-a axat în principal pe recomandarile OIE, completate cu metode originale pentru condițiile de diagnostic din laboratorul de Patologie Apicolă a I.C.D.A.

2.      Diagnosticul de laborator pe probele de albine a evidențiat un grad inalt, mediu și slab de infestare cu Nosema spp în stupinile monitorizate.

3.      Produsul apifitoterapeutic NoseApiV7 destinat tratamentului și profilaxiei nosemozei reuneste în compoziție extracte vegetale hidroalcoolice cu efect antiparazitar, într-o formulă originală.

4.      Formula produsului apifitoterapeutic a fost depusă la OSIM în vederea brevetării.

5.      Testarea clinică a fost desfasurată pe familii de albine apartinând unor stupini din jurul Bucureștiului și din alte judete ale țarii. Selecția stupinilor s-a făcut în baza diagnosticului de laborator, consemnată prin buletine de analiză.

6.      Testarea clinică a produsului pe familiile de albine a urmarit eficacitatea, tolerabilitatea și siguranța produsului apifitoterapeutic.

7.      Tratamentul s-a făcut prin administrare sub formă de sirop din zahăr pe o durată de 5-7 zile în funcție de gradul de infestare în doză de 10 ml/litru de sirop de zahăr, administrându-se câte 200-250 ml sirop medicamentat/familie de albine.

8.      Rezultatele studiului clinic au evidențiat absența bolii la 75% din stupinile tratate, 13,64 % au fost diagnosticate cu o infestație slabă, 6,82% cu infestație medie, iar 4,55 % cu grad mare de infestație.

9.      Lotul martor format din familii de albine aparținând acelorași stupini, dar netratate, au rămas pozitive pentru nosemoză la finalul experimentului.

10.  Diseminarea rezultatelor intermediare ale cercetărilor s-a efectuat prin comunicare (națională (1) / internațională(6) și publicare (națională/ BDI (1) și internațională/ (3); ISI (2).

11.  Menționam că, cercetarea întreprinsă nu are nici o legatură cu activitatea laboratoarelor oficiale teritoriale sau centrale nominalizate pentru supravegherea si controlul bolilor la albine.

 

   

 

Contacte și legături

 

Top

E-mail director de proiect: sapcaliuagripina@yahoo.com
Telefon Laborator de Patologie Apicolă: 021 / 2324344
E-mail responsabil de proiect USAMV București: radoiion@yahoo.com
Unitatea Executivă pentru Finanțarea Învățământului Superior, a Cercetării și Inovării www.uefiscdi.gov.ro
Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Apicultură www.icdapicultura.ro
Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinară București www.usab.ro

Copyright 2017 I.C.D.A.