Proiecte ale Laboratorului de Patologie a Albinelor

 

    

 

Proiectul de cercetare:   CEEX - 28 / 2005

Acronimul:   APIVET

Programul CEEX - BIOTECH - MODULUL I

Aria tematică 2 - Demumire: Alimentație, agricultură și biotehnologii

Platforma tehnologică 8 - Denumire: Sănătatea animală

Titlul proiectului:

Obținerea unor produse api-fitoterapeutice cu aplicații în profilaxia si terapia unor afecțiuni la animale

 

COORDONATOR -  S.A. INSTITUTUL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU APICULTURĂ

PARTENER1 - UNIVERSITATEA DE ȘTIINȚE AGRONOMICE ȘI MEDICINĂ VETERINARĂ BUCUREȘTI 

PARTENER2 - INSTITUTUL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU ȘTIINȚE BIOLOGICE BUCUREȘTI

 

Director proiect:   Șapcaliu Agripina

 

 

 Rezumatul proiectului

Proiectul propus are un caracter multidisciplinar înglobând domenii cum ar fi: parazitologia veterinară, propedeutica și chirurgia veterinară, bolile interne ale animalelor, dermatologia veterinară, farmacologia veterinară, și apicultura. În acest mod ne implicăm în rezolvarea unor probleme de mare complexitate, pentru medicina veterinară și implicit pentru creșterea animalelor, prin aplicarea rezultatelor cercetării (produse api și fitoterapeutice) la animale de interes ecomomic (păsări și mamifere) și de companie (câini și pisici).

Soluțiile propuse de aplicare a rezultatelor cercetării în medicina veterinară se încadrează la nivele ridicate de performanță, ce vor constitui baza în obținerea unor produse de origine animală lipsite de reziduuri, care să contribuie substanțial la ridicarea gradului de sănătate a omului.

Realizarea acestui proiect de o mare complexitate științifică,  atât prin metodele de diagnostic cât și prin tehnicile de lucru, sunt necesare pentru obținerea unor produse api- și fitoterapeutice de calitate, ieftine și foarte eficiente. Acest proiect se înscrie pe linia cercetărilor europene și naționale putând fi corelate cu alte proiecte conexe de obținerea unor produse biologice (ecologice, organice). Impactul științific deosebit se bazează pe obținerea unor produse testate și verificate corect, care să rezolve probleme medicale din domeniul: parazitologiei, chirurgiei, bolilor interne și dermatologie veterinare.

Efectele economice sunt legate de impulsionarea obținerii de produse biologice, care au o cerință foarte ridicată pe piața comunității europene. Impactul asupra agenților economici implicați este legat de valorificarea produselor (inclusiv a materiilor prime apicole existente în țara noastră din belșug) și eventual de export de produse de origine animală biologice (ecologice, organice). Impactul social poate contribui la impulsionarea agriculturii, respectiv zootehnie și apicultură, în special, cât și la creearea unor noi locuri de muncă și scăderea șomajului în anumite zone.

Rezultatele cercetărilor vor avea un impact deosebit asupra mediului prin reducerea la extrem a riscului de poluare și prin obținerea unor produse lipsite de reziduuri. Beneficiarii acestor produse vor fi atât medicii veterinari practicanți, cât și crescătorii de animale care au ferme avicole și zootehnice și vor putea obține ouă, lapte și carne biologice (ecologice) cu costuri mici. Rezultatele cercetărilor vor fi evoluate în comunicări științifice, vor fi publicate în articole și lucrări naționale și internaționale, vor fi popularizate prin conferințe și simpozioane și se vor finaliza prin brevet. Institutele de cercetare, universitățile, clinicile veterinare, secțiile de microproducție dispun de baza materială, resurse umane și capacitate tehnologică necesară integrând cercetările din ariile tematice specifice proiectului.

 

Obiectivele proiectului

Obținerea de produse naturale de uz veterinar care au la bază materie primă apicolă

 

 

Activități și responsabilități

 

Top

CO - S.C. I.C.D.A S.A. BUCUREȘTI - Coordonator de proiect  are în responsabilitate: stabilirea formulelor de preparate și definitivarea lor

P1 - USA-MV  BUCUREȘTI -  are în responsabilitate: testările preclinice și testările clinice pe animale a preparatelor

P3 - INCDS  BUCUREȘTI - are în responsabilitate: obținerea extractelor din plante, definitivarea formulelor de preparat

 

Rezumat etapă

 

Top

Gradul de noutate și gradul de complexitate

Utilizarea produselor naturale apicole în medicina veterinară pentru tratamentul parazitozelor interne (coccidioză), sindroamelor diareice și efecțiunilor dermatologice prezintă un grad ridicat de noutate în terapia veterinară internațională prin utilizarea produselor apiterapeutice la animale. Valorificarea superioară a “apiterapiei” din medicina umană prin sinergismul cu efectele medicinei ortomoleculare la animalele reprezintă un aspect inedit în domeniul terapeuticii veterinare și al cercetării. Abordarea cercetării în vederea obținerii preparatelor având la bază unele rezultate ale tratamentelor cu produse apiterapeutice din medicina umană și printr-o diagnosticare rapidă a cazuisticii prin examene de laborator foarte precise are în vedere urmarirea eficacitătii tratamentului cu monitorizarea acestuia, având la bază rezultatul analizelor de laborator efectuate periodic în timpul tratamentului. Gradul științific ridicat este justificat nu numai de complexitatea în acțiune a apiterapiei și fitoterapiei, cât și prin evaluarea rezultatelor în conformitate cu teste foarte precise de laborator.

 Obiectivul proiectului

Obiectul principal al proiectului a constat în proiectarea și derularea unor cercetări de laborator, respectiv a unor studii preclinice și clinice în scopul obținerii unor produse apifitoterapeutice cu aplicații în medicina veterinară. Proiectul deschide astfel o linie nouă de cercetare și anume linia destinată introducerii unor produse apifitoterapeutice în profilaxia și terapeutica unor afecțiuni la animale.  Ea răspunde astfel unei direcții prioritare în industria farmaceutică de uz veterinar, care să sprijine creșterea ecologică a animalelor.

Produsele utilizate astăzi în tratamentul și prevenția diferitelor afecțiuni la animale inclusiv de fermă sunt produse de sinteză cu dezavantajele create de chimioterapie (produse străine organismului, pe care organismul încearcă să le elimine sau sau să le izoleze, care se pot întâlni ca reziduuri în carnea și produsele obținute de la animale, pot intoxica animalele, acționează împotriva parazitilor, dar și a organismului animal) și induc fenomene secundare (renale, hematopoietice, keratoconjunctivale digestive).

Produsele apifitoterapeutice obținute sunt produse 100% naturale, bogate în elemente bioactive cu activități complexe ce se încadrează în noile orientări terapeutice: fitoterapie, oligoterapie și homeoterapie.

Au fost dezvoltate pe parcursul derulării cercetărilor preclinice și clinice ale proiectului trei formule apifitoterapeutice și anume:

·         COCCIDO-VET - produs fitoterapeutic de uz veterinar cu proprietăți antiparazitare interne

·         PROACTIVATOR - produs fitoterapeutic de uz veterinar destinat dermatologiei și chirurgiei  veterinare

·         VITASOL - produs fitoterapeutic de uz veterinar cu proprietăți antidiareice

 Studiile de fezabilitate întocmite au demonstrat necesitatea implementării acestei noi game de produse în terapia veterinară. Data fiind frecvența afecțiunilor parazitare în femele de păsări, cerința de piață pentru produse eficiente și non-toxice, dar și orientările noi în terapeutica actuală din țară și în străinătate, am selecționat în prima etapă pentru întocmirea caietului de sarcini în vederea transferului tehnologic produsul COCCIDO-VET.

Testele preclinice și clinice au dovedit buna toleranță si lipsa toxicității produsului. El este un produs buvabil ușor de administrat care nu se acumulează în carne și nu induce fenomene secundare.

Coccidioza este o enteropatie a intestinului subțire provocată de germeni patogeni parazitari (specii din genul Eimeria), care invadează din aproape în aproape epiteliul intestinal la păsări și mamifere, împiedicând absorbția nutrienților, determinând tulburări metabolice, cu antrenarea scăderii în greutate a animalului infestat și conducând în final la moartea acestuia. Coccidioza atinge în aceeași măsură păsările ca și mamiferele, inclusiv omul.

Tratamentul aplicat în mod curent împotriva eimeriilor este reprezentat de antibioterapie (antibiotice de sinteză), componenți ionofori și alte produse de sinteză non-antibiotice.

COCCIDO-VET are în formulă: Extract din  propolis / Extract din muguri de nuc / Extract din semințe de struguri,  compoziția sa fiind bogată în: principii bioactive polare și nepolare, acizi polifenocarboxilici, fitosteroli, taninuri, carotenoide, ulei volatil, vitamine A, E, B, PP, flavonoizi, rășinuri, balsamuri, uleiuri vegetale, oligoelemente (Al, Ag, Co, Fe, Mn, Cu), lectine, qvercetol, terpene. Prin compoziția complexă îndeplinește și funcții specifice premixurilor (vitaminice, minerale, reglatoare metabolice) inclusiv anabolizant. Nu prezintă toxicitate și nu antrenează fenomene secundare la nivelul organismului animal. Este bine tolerat, ușor absorbabil, comod de administrat (buvabil sau în premixuri). Sunt prezente în formula produsului apifitoterapeutic extracte obținute din plante și produse apicole biologice (organice) cu conținut ridicat în flavonoide, qvercitol, lectine, carotenoide, taninuri, uleiuri vegetale, vitaminele A, E, B, PP, rășinuri, balsamuri, fitosteroli.

Avantajele produsului “COCCIDO-VET” sunt următoarele:

·          este un produs în totalitate natural, cu un procent ridicat de principii biologice active (EXTRACT DE MUGURI DE NUC, EXTRACT SEMINȚE STRUGURI, TINCTURA DE PROPOLIS);

·         este un produs care nu induce fenomene secundare sau toxice, așa cum pot antrena medicamentele de sinteză;

·         permite o administrare pe perioadă scurtă și/sau lungă și este comod de administrat (buvabil sau premixuri);

·         prezintă o bună absorbție și toleranță digestivă;

·         este un  nutrient eficient pentru păstrarea echilibrului metabolic (este anabolizant);

·         este un adjuvant eficient pentru o rație alimentară echilibrată prin aportul de vitamine și minerale bioflavone, acizi polifenocarboxilici, fitosteroli, taninuri, carotenoide, ulei volatil, vitamine A, E, B, PP, flavonoizi, rășinuri, balsamuri, uleiuri vegetale, oligoelemente (Al, Ag, Co, Fe, Mn, Cu), lectine, qvercetol, terpene, polen;

·         datorită prezenței în formulă a celor trei extracte, produsul oferă un aport de   carbohidrați, vitamine, minerale necesare menținerii unei homeostazii generale și care îi conferă activități specifice variate (antiseptic, antiinflamator, bacteriostatic, fungistatic, antiparazitar, imunomodulator, antioxidant, regenerativ).

Elementele de dezvoltare economica ale intregului proiect:

Utilizarea pe scara tot mai extinsă de componente obtinute ecologic pentru alcatuirea ratiei furajere la animale, in scopul obtinerii de carne si produse din carne organice, în conformitate cu cerintele Uniunii Europene, a facut ca rolul produsului COCCIDO-VET să crească foarte mult, nu numai pentru  profilaxia si terapia coccidiozei la păsări (rol antiparazitar), dar și pentru celelalte calități ale sale. 

Produsul COCCIDO-VET este foarte apreciat de crescătorii de animale și pentru efectele sale antidiareice de excepție la păsări, iepuri, viței, miei, iezi și porci; este un antiinflamator redutabil, atât pentru tractusul gastrointestinal, cât și pentru aparatul reproducător și urinar; este antitoxic, antiseptic, bacteriostatic, fungistatic și antiviral. Stimulează creșterea în greutate la speciile de interes economic, fiind un anabolizant natural, fără efecte adverse, reglează imunitatea și reduce numărul de animale bolnave, scăzând mortalitatea și morbiditatea la tineret.

Studiile preclinice și clinice au dovedit, pe lângă buna toleranță, lipsa de toxicitate, chiar efect antitoxic și rolul său regenerativ la nivelul mucoaselor digestive și o creștere a rezistenței generale la stres, datorită componentelor cu rol antioxidant și de reglator metabolic.

Stimularea valorificării furajelor și evitarea folosirii antiinfecțioaselor și a stimulentelor de consum, concomitent cu efectul anabolizant și imunomodulator, fac ca acest produs să fie foarte căutat pe piața farmaceutică veterinară, ca profilactic antiparazitar, antiinfecțios, antistres, anabolizant, cu un preț redus și o administrare fără riscuri de reziduuri în carne și produse, astfel încât justifică atât brevetarea acestuia, cât și atenția acordată pentru obținerea unui produs de înaltă calitate la standardele cerute de Uniunea Europeană.

Se justifică astfel, din rațiuni economice, legate de cererea mare, valorificarea produselor apicole (propolis), valorificarea subproduselor de vinificație (semințele de struguri), valorificarea superioară a furajului, pe animale în creștere și valorificare rapidă pentru carne, obținerea și brevetarea produsului COCCIDO-VET, care trebuie fabricat urgent în cantități cerute de piața produselor veterinare.

 

Bugetul proiectului

 

Top

 

TOTAL

2005

2006

2007

2008

 

B

C

B

C

B

C

B

C

B

C

 TOTAL PROIECT

911000

96500

226000

14000

37000

40000

215000

30000

100000

12500

 

Diseminare parțială a rezultatelor

 

Top

Date privind articolele publicate

 

 

 

 

 

 

Nr.crt.

Titlul proiectului

Unitatea coordonatoare

Titlul articolului

Nume autor

Revista in care a aparut in tara

1

Obținerea unor produse api-fitoterapeutice cu aplicații în profilaxia si terapia unor afecțiuni la animale

Institututul de Cercetare si Dezvoltare pentru Apicultura

Researches regarding the obtaining and testing of a new api-phyto-therapeutic product anti-diarrhea in farm animals

Rădoi I., Agripina Șapcaliu, Eliza Căuia, Cristina Preda

Bulletin of University of agricultural sciences and veterinary medicine Cluj-Napoca / Veterinary Medicine vol 64 (1-2), 2007, pg.269, Cluj  B+/ 468

2

Obținerea unor produse api-fitoterapeutice cu aplicații în profilaxia si terapia unor afecțiuni la animale

Institututul de Cercetare si Dezvoltare pentru Apicultura

Apiphytotherapy with propolis, plants extractand aloe vera gel in infected calves with trichophyton (Tricophyton verrucosum)

Eliza Căuia, Agripina Șapcaliu, I. Rădoi, Cristina Preda

Bulletin of University of agricultural sciences and veterinary medicine Cluj-Napoca / Veterinary Medicine vol 64 (1-2), 2007, pg.88, Cluj  B+/ 468

3

Obținerea unor produse api-fitoterapeutice cu aplicații în profilaxia si terapia unor afecțiuni la animale

Institututul de Cercetare si Dezvoltare pentru Apicultura

Nutritional therapy with propolis for veterinary usage/ noie. 2007, Bucuresti

I. Rădoi, Agripina Șapcaliu, D. Condur, Silvia Joița

Scientific works veterinary medicine Bucharest C series, vol LI, 2007, B+/468

4

Obținerea unor produse api-fitoterapeutice cu aplicații în profilaxia si terapia unor afecțiuni la animale

Institute for Research and Development in Apiculture - Bucharest

 

-

 

-

 

-

5

Obținerea unor produse api-fitoterapeutice cu aplicații în profilaxia si terapia unor afecțiuni la animale

Institute for Research and Development in Apiculture - Bucharest

Apiphytotherapy with VITASOL in diarrheic syndroms in calvs

Agripina Șapcaliu, I. Rădoi, D. Condur, Crenguța Pavel

Scientifical Papers Veterinary Medicine, XLI volume, Timișoara, 2008, in curs de publicare, Annual Scientific Session "Actualities in Animals Breeding and Pathology" Timișoara, 17-18 april. 2008, în curs de publicare

6

Obținerea unor produse api-fitoterapeutice cu aplicații în profilaxia si terapia unor afecțiuni la animale

Institute for Research and Development in Apiculture - Bucharest

The apiphytoterapy with PROACTIVATOR in the veterinary dermatology and surgery

A. Siceanu, Agripina Șapcaliu, I. Rădoi, D. Condur,  Eliza Căuia, Crenguța Pavel

Scientifical Papers Vol. 41 (2) Simpozionul "60 de ani de cercetare științifică în domeniul creșterii animalelor" 2008, Timișoara, pg. 339-344

7

Obținerea unor produse api-fitoterapeutice cu aplicații în profilaxia si terapia unor afecțiuni la animale

Institute for Research and Development in Apiculture - Bucharest

Utilization of propolis in various preparations used in veterinary parasitology, dermatology and surgery

Adrian Siceanu, Agripina Șapcaliu, Eliza Căuia, D. Condur, I. Rădoi

Lucrarile primei Conferințe Internaționale de Apicultură din USAMV Cluj –Napoca, Ed. Academic Press, pg. 133-137, 2007

8

Obținerea unor produse api-fitoterapeutice cu aplicații în profilaxia si terapia unor afecțiuni la animale

Institututul de Cercetare si Dezvoltare pentru Apicultura

Prophylactic and curative efficacy of two naturist products in experimental chicken eimeriosis

Mitrea I.L., I. Rădoi, Agripina Șapcaliu, Mariana Ioniță, Alexandra Manasia, M.C. Buzatu, Roxana Ciopașiu

Revista Română de Parazitologie, vol. XVIII, pg.125-126, 2007

 

Date privind congrese internaționale 

 

 

 

 

 

 

Nr.crt.

Titlul proiectului

Unitatea coordonatoare

Titlul congresului international

Nume autor

Titlul lucrarii

1

Obținerea unor produse api-fitoterapeutice cu aplicații în profilaxia si terapia unor afecțiuni la animale

Institute for Research and Development in Apiculture - Bucharest

40th Apimondia International Apicultural Congres Melbourne Australia

Agripina Șapcaliu, A. Siceanu, Eliza Căuia, D. Condur, I. Rădoi, Cristina Mateescu, I. Gureșoaie

Utilization of the propolis in diverse preparations used in veterinary parasitology, dermatology and surgery / Nr. 385/pg 220, APIMONDIA 2007

 

Date privind simpozioane 

 

Nr.crt.

Titlul proiectului

Unitatea coordonatoare

Titlul simpozionului

Nume autor

Titlul lucrarii

1

Obținerea unor produse api-fitoterapeutice cu aplicații în profilaxia si terapia unor afecțiuni la animale

Institututul de Cercetare si Dezvoltare pentru Apicultura

Simpozionul "Realizări în cercetarea științifică din biotehnologiile obținute prin Programul CEEX - Modulul 1, BIOTECH, 2007

Agripina Șapcaliu, D. Condur, I. Rădoi, Eliza Căuia, Carmen Antonescu, Cristina Mateescu, A. Siceanu, I. Gureșoaie, Cecilia Rădoi

Apifitoterapia cu produse pe bază de propolis și plante în medicina veterinară

2

Obținerea unor produse api-fitoterapeutice cu aplicații în profilaxia si terapia unor afecțiuni la animale

Institute for Research and Development in Apiculture - Bucharest

Annual Scientific Session "Actualities in Animals Breeding and Pathology" Timișoara, 17-18 april. 2008

Agripina Șapcaliu, I. Rădoi, D. Condur, Crenguța Pavel

Apiphytotherapy with VITASOL in diarrheic syndroms in calvs

3

Obținerea unor produse api-fitoterapeutice cu aplicații în profilaxia si terapia unor afecțiuni la animale

Institute for Research and Development in Apiculture - Bucharest

Simpozionul
stiintific international cu tema “60 de ani de cercetare științifică în domeniul creșterii animalelor” Timișoara 29-30 mai 2008

A. Siceanu, Agripina Șapcaliu, I. Rădoi, D. Condur,  Eliza Căuia, Crenguța Pavel

The apiphytoterapy with PROACTIVATOR in the veterinary dermatology and surgery

 

Obținerea unor produse api-fitoterapeutice cu aplicații în profilaxia si terapia unor afecțiuni la animale

 

Institututul de Cercetare si Dezvoltare pentru Apicultura

Simpozionul „Contribuția cercetării științifice la progresul medicinii veterinare” București, 2007

I. Rădoi, Agripina Șapcaliu, D. Condur, Silvia Joița

Nutritional therapy with propolis for veterinary usage/ noie. 2007, Bucuresti

Date privind seminarii, conferințe

  

Nr.crt.

Titlul proiectului

Unitatea coordonatoare

Titlul seminarului, conferinței

Nume autor

Titlul lucrarii

1

Obținerea unor produse api-fitoterapeutice cu aplicații în profilaxia si terapia unor afecțiuni la animale

Institute for Research and Development in Apiculture - Bucharest

Conferință Internațională "Politica agricolă comună și siguranța alimentară. Aspecte practice ale producției, schimbului și consumului de produse și alimente în cadrul pieței comune" Cluj

Rădoi I., Agripina Șapcaliu, Eliza Căuia, Cristina Preda

Researches regarding the obtaining and testing of a new api-phyto-therapeutic product anti-diarrhea in farm animals

2

Obținerea unor produse api-fitoterapeutice cu aplicații în profilaxia si terapia unor afecțiuni la animale

Institute for Research and Development in Apiculture - Bucharest

Conferință Internațională "Politica agricolă comună și siguranța alimentară. Aspecte practice ale producției, schimbului și consumului de produse și alimente în cadrul pieței comune" Cluj 2007

Eliza Căuia, Agripina Șapcaliu, I. Rădoi, Cristina Preda

Apiphytotherapy with propolis, plants extractand aloe vera gel in infected calves with trichophyton (Tricophyton verrucosum)

4

Obținerea unor produse api-fitoterapeutice cu aplicații în profilaxia si terapia unor afecțiuni la animale

Institute for Research and Development in Apiculture - Bucharest

Conferința internațională  “Apicultura – de la știință la agribusiness și apiterapie” Cluj–Napoca, 3-5 mai 2007

Adrian Siceanu, Agripina Șapcaliu, Eliza Căuia, D. Condur, I. Rădoi

Utilization of propolis in various preparations used in veterinary parasitology, dermatology and surgery. Lucrarile primei Conferințe Internaționale de Apicultură din USAMV Cluj–Napoca, 2007

5

Obținerea unor produse api-fitoterapeutice cu aplicații în profilaxia si terapia unor afecțiuni la animale

Institute for Research and Development in Apiculture - Bucharest

Conferinta Nationala de Parazitologie a APR (Asociatia Parazitologilor din Romania), din 8-10 nov 2007

Mitrea I.L., I. Rădoi, Agripina Șapcaliu, Mariana Ioniță, Alexandra Manasia, M.C. Buzatu, Roxana Ciopașiu.

Prophylactic and curative efficacy of two naturist products in experimental chicken eimeriosis

 

Date privind brevetele

  

Nr.crt. Titlul proiectului Unitatea coordonatoare/nr brevete-cereri nume autori titlu brevet in tara

1

Obținerea unor produse api-fitoterapeutice cu aplicații în profilaxia si terapia unor afecțiuni la animale

Institututul de Cercetare si Dezvoltare pentru Apicultura București

Șapcaliu Agripina
Mateescu Cristina
Carmen Antonescu
Siceanu Adrian
Căuia Eliza
Crenguta Pavel
Dobrescu Simona
Rădoi Ion
Liviu Mitrea
Mariana Ioniță
Matei Marioara
Leau Traian
Tudor Nicolae
Leau Florin
Milea Florentin
Condur Dan
Savu Vasilică
Buțu Alina

COCCIDOVET - produs apifitoterapeutic de uz veterinar

Nr. cerere OSIM: A/00428 din 06.06.2008

                     

 

 

Contacte și legături

 

Top

E-mail director de proiect: sapcaliuagripina@yahoo.com
Telefon Laborator de Patologie Apicolă: 021 / 2324344
E-mail responsabili de proiect USAMV și INCDSB: radoiion@yahoo.com; alina_butu@yahoo.com
Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Apicultură www.icdapicultura.ro

Institutul de Cercetare Dezvoltare pentru Științe Biologice

www.dbioro.eu
Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinară București www.usab.ro

Copyright 2015 I.C.D.A.