Proiecte ale Laboratorului de Patologie a Albinelor

 

    

 

 

Brevete de invenție

 

     
  APITER HEPROVIT COCCIDOVET
     

 APITER

APITER – PRODUS APIFITOTERAPEUTIC DE UZ VETERINAR

OSIM - Secţiunea Invenţii publicate în 2008:  

BOPI nr.11/2008 ; a 2006 00563 A2; CLASA A61K 35/64 (2006.01); Data deposit - 13.07.2006; Pag. 15

Autorii brevetului: Şapcaliu Agripina, Gureşoaie Ion, Rădoi Cecilia, Matei Marioara, Dobrescu Simona, Rădoi Ion, Antonescu Carmen, Siceanu Adrian, Buţu Alina,Condur Dan, Căuia Eliza, Negoiţă Carmen

Solicitant: Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Apicultură S.A.

 

HEPROVIT

 

Top

HEPROVIT– PRODUS APIFITOTERAPEUTIC DE UZ VETERINAR

OSIM - Secţiunea Invenţii publicate în 2008:  

BOPI nr.11/2008; a 2006 00563 A2;  A61K 35/64 (2006.01); Data deposit -13.07.2006 Pag. 15

Autorii brevetului: Şapcaliu Agripina, Gureşoaie Ion, Rădoi Cecilia, Matei Marioara, Dobrescu Simona, Rădoi Ion, Siceanu Adrian, Condur Dan, Căuia Eliza, Buţu Alina, Milea Florentin

Solicitant: Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Apicultură S.A.

 

COCCIDOVET

 

Top

 COCCIDOVET - produs apifitoterapeutic de uz veterinar

Nr. cerere OSIM: A/00428 din 06.06.2008

Autorii brevetului: Şapcaliu Agripina, Mateescu Cristina, Carmen Antonescu, Siceanu Adrian, Căuia Eliza, Crenguta Pavel, Dobrescu Simona, Rădoi Ion, Liviu Mitrea, Mariana Ioniţă, Matei Marioara, Leau Traian, Tudor Nicolae, Leau Florin, Milea Florentin, Savu Vasilică, Buţu Alina

Solicitant: Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Apicultură S.A.

FINANTARE DIN PROGRAMUL DE CERCETARE:  CEEX

 

Copyright 2015 I.C.D.A.